กิจกรรมต้อนรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ "อาชาท่องทะเลสาบลั่วเสิน"

หน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > กิจกรรม

 

 กิจกรรมต้อนรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ !

เมื่อถึงเวลานั้นของปี เหล่าอาชาสีสันสวยงามจะออกมาวิ่งเล่นกัน อาชาสีสันสวยงามเหล่านี้ต่างก็รอให้เหล่าจอมยุทธมาครอบครองพวกมัน เพื่อใช้เป็นอาชาคู่ใจ เอาไว้ท่องยุทธภพนั่นเอง !

ในช่วงเวลากิจกรรม อาชาอาบหิมะ และอาชาสีนิล จะสุ่มเกิดตามสถานที่ต่างๆ ในแผนที่ทะเลสาบลั่วเสิน ทั้งหมด 10 ตัว (อาชาอาบหิมะ 5 ตัว, อาชาสีนิล 5 ตัว) ม้าที่จับได้จากแผนที่แห่งนี้ เมื่อนำไปตีราคาจะมีโอกาสได้ม้าที่มีระดับ 3 ถึง 5 ดาว สำหรับม้าที่จะออกมาให้จับในกิจกรรมนี้ จะออกมาครั้งละ 1 ตัวต่อ 1 นาที ไม่ว่าจะมีคนจับม้าตัวก่อนหน้าได้หรือไม่ 

***หมายเหตุ : เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ดาบสะบั้นจันทร์เท่านั้น !!***

"ตัวอย่างอาชาสีนิล และอาชาอาบหิมะ"

สถานที่กิจกรรม : แผนที่ทะเลสาบลั่วเสิน
ระยะเวลากิจกรรม : 

รอบที่ 1 - วันศุกร์ 18 พฤษภาคม 2561 เริ่ม เวลา 20:15 น.(หมาป่าโลภ) 20:30 น.(ทหารพ่าย)
รอบที่ 2 - วันเสาร์ 19 พฤษภาคม 2561 เริ่ม เวลา 20:15 น.(หมาป่าโลภ) 20:30 น.(ทหารพ่าย)

รอบที่ 3 - วันอาทิตย์ 20 พฤษภาคม 2561 เริ่ม เวลา 20:15 น.(หมาป่าโลภ) 20:30 น.(ทหารพ่าย)
รอบที่ 4 - วันศุกร์ 25 พฤษภาคม 2561 เริ่ม เวลา 20:15 น.(หมาป่าโลภ) 20:30 น.(ทหารพ่าย)
รอบที่ 6 - วันเสาร์ 26 พฤษภาคม 2561 เริ่ม เวลา 20:15 น.(หมาป่าโลภ) 20:30 น.(ทหารพ่าย)
รอบที่ 6 - วันอาทิตย์ 27 พฤษภาคม 2561 เริ่ม เวลา 20:15 น.(หมาป่าโลภ) 20:30 น.(ทหารพ่าย)

สามารถดูวิธีการจับม้าได้ที่ : http://www.bs2.in.th/main/guides/views.php?id=30