วิธีการควบคุมตัวละคร

หน้าแรก > ข่าวทั้งหมด

วิธีการควบคุมตัวละครใน BS2 ไม่ยากและไม่ง่าย โดยวิธีการควบคุมเบื้องต้นมีดังนี้

วิธีการหลบทิศทางต่างๆ (เสียค่า Stamina ทุกครั้งที่หลบ)
- หลบไปด้านหน้า : กด W ย้ำ 2 ครั้งติดกัน
- หลบไปด้านหลัง : กด S ย้ำ 2 ครั้งติดกัน
- หลบไปด้านซ้าย : กด A ย้ำ 2 ครั้งติดกัน
- หลบไปด้านขวา : กด D ย้ำ 2 ครั้งติดกัน