วิธีการรับอาวุธรอง และเควสที่เกี่ยวข้อง

หน้าแรก > คู่มือเกม > คู่มือเกมทั้งหมด

     เบื้องต้นผู้เล่นจะต้องมีเลเวลหลัก 26 จากนั้นไปรับเควสที่ชื่อว่า คดีสังหารจ้าวเกอซึ่งเป็นเควสหลักในการรับอาวุธรอง โดยเควสดังกล่าวนั้นจะมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

คดีสังหารจ้าวเกอ (เควสอาวุธรอง)

1.ไปรับเควสที่ ทูตเหล็ก ตานผิง เมืองจ้าวเกอ

2. ตานผิงจะให้ มีดชันสูตรให้เราวิ่งตามเควสเพื่อไปที่ศพ และกดศพจากนั้นกดไอเทมเควสที่เป็นมีดเพื่อชันสูตร

3.จากนั้นให้ไปหา เกอซูเฟย เมืองจ้าวเกอ นางจะให้เราไปที่ โถงคุณธรรมเมืองหว่าตั้งต่อ

4.ให้เราใช้วิชาตัวเบาเพื่อขึ้นไปหา ขี้เมาหยางชิง ( NPC อยู่บนหลังคาต้องกระโดดขึ้นไป )

5.จากนั้นให้เราวาร์ปไปที่จ้าวเกอ และไปที่หอร้อยบุปผา และคุยกับ สตรีเก้าสวรรค์ ซางจุนเซียง

6.นางจะให้เราไปหา องค์หญิงพัดเหล็ก หลิวอี้พิง ซึ่งอยู่บนหลังคา ตรงบ้านที่มีนายสถานีจ้าวเกออยู่ ให้ผู้เล่นใช้วิชาตัวเบาขึ้น
ไป

7.จากนั้นให้ไปที่ลานงานชุมนุมปราบมาร จ้าวเกอ และคุยกับ มู่หลงเช่อ กรงเล็บเมฆา

8.จากนั้นกลับไปหา เกอซุเฟยอีกครั้ง นางจะให้เราไปคุยกับ จิ้วเซียนเอ๋อร์

9.จิ้วเซียนเอ๋อร์จะให้เราไปคุยกับ เจี้ยเจิ้งเหริน เขาจะให้เราไป สังหาร โจรป่ามือมืดเพื่อเก็บ ดาบเหล็กโลหิต 10 อัน เมื่อครบแล้วจะมีเควสให้เรากดตกลง เพื่อยืนยันการสำเร็จเควส

"โจรป่ามือมืด"

เมื่อเก็บดาบเหล็กโลหิตครบจะมีหน้าต่างเควสขึ้นมา ให้กดยืนยัน หากไม่มีให้กดมาหน้าเควสดังกล่าวและกดสำเร็จ

10. จากนั้นให้กลับมาหาตานผิงที่จ้าวเกอ อีกครั้ง เขาจะให้เราไปหา เกอซูเฟย ที่จ้าวเกอ เมื่อส่งเควส นางจะให้เราไปหาช่างเหล็ก ที่จ้าวเก้อต่อ

11.เมื่อไปหาช่างเหล็ก ให้ส่งเควส และคุยอีกครั้ง เราจะได้รับกล่องอาวุธรอง 4 แบบ โดยมีกล่องดังนี้

ของรางวัลเมื่อจบเควส สามารถเลือกอาวุธรองได้เพียง 1 อัน

- กรงเล็บบินกล่องวิเศษ คือกรงเล็บบิน
- กล่องวิเศษร่มสายเมฆา คือร่ม
- กล่องวิเศษน้ำเต้าหลัก คือ น้ำเต้า
- พัดพันเถากล่องวิเศษ คือ พัด

หมายเหตุ : สกิลของอาวุธรองที่เราได้มานั้นจะสามารถกดเรียนได้ตอนเลเวล 30

โดยเคล็ดวิชาของอาวุธรองแต่ละชนิดจะบวกสเตตัสแตกต่างกันดังนี้

กรงเล็บบิน
-เพิ่มแม่นยำ

ร่ม
-พลังป้องกันกายภาพ

น้ำเต้า
-เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด

พัด
-เพิ่มเลเวลความอึด

วิชาแส้ยาว
-เลเวลมองข้ามป้องกันกายภาพ
-เลเวลมองข้ามป้องกันพลังเวท

วิชาดาบถัง
-เลเวลโจมตีกายภาพ
-เลเวลโจมตีพลังเวท

เพลงกระบี่หางแมงป่อง
-พลังโจมตีกายภาพสูงสุด
-พลังโจมตีเวทสูงสุด

กรงเล็บโลหะ
-เลเวลสมาธิกายภาพ
-เลเวลสมาธิพลังเวท

เพลงวิชาดาบตั๊กแตน
-พลังโจมตีกายภาพสูงสุด
-พลังโจมตีเวทสูงสุด

วิชาผีผา
-เลเวลมองข้ามป้องกันกายภาพ
-เลเวลมองข้ามป้องกันพลังเวท

วิชาเพลงขลุ่ย
-เลเวลป้องกันพลังเวท

ค้อนหยินหยาง
-พลังโจมตีกายภาพต่ำสุด
-พลังโจมตีเวทต่ำสุด

ดาบตะวันจันทรา
-พลังโจมตีกายภาพต่ำสุด
-พลังโจมตีเวทต่ำสุด

หยดโลหิต
-เลเวลสมาธิกายภาพ
-เลเวลสมาธิพลังเวท