วิธีการใช้งานไอเทม "ศิลาสายฝน"

หน้าแรก > คู่มือเกม > คู่มือเกมทั้งหมด

     อยากจะย้ายการเสริมมนต์จากอีกชุด ไปยังอีกชุดใช่หรือไม่ งั้นคุณมาถูกทางแล้ว เพราะที่นี่มีคำตอบ ! เราสามารถย้ายการเสริมมนต์ชุดแฟชั่น หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าออฟ จากชุดแฟชั่นหนึ่ง ไปยังอีกชุดหนึ่งได้ทันทีง่ายๆ ด้วยหินศิลาสายฝนนั่นเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

1.เตรียม "ศิลาสายฝน" ให้พร้อม เพราะเราต้องใช้ในการถอดการเสริมมนต์ออกมานั่นเอง

2.คลิกขวาที่ "ศิลาสายฝน" เพื่อใช้งาน เมื่อคลิกขวาแล้วตัวเคอร์เซอร์เมาส์จะกลายเป็นรูปแว่นขยาย จากนั้นให้ไปคลิกซ้ายที่ชุดที่ต้องการถอดการเสริมมนต์ได้เลย และเมื่อถอดการเสริมมนต์แล้ว เราจะได้รับไอเทม "หินกู้หยวน" ที่มีผลการเสริมมนต์อยู่ภายในนั้นอยู่ด้วย !

หมายเหตุ : เมื่อถอดการเสริมมนต์ออกมาแล้วจะได้ "หินกู้หยวน" และสามารถนำหินกู้หยวนไปแลกเปลี่ยน หรือขายให้กับผู้อื่นได้ด้วย

3.คลิกขวาที่ "หินกู้หยวน" เพื่อใช้งาน เมื่อคลิกขวาแล้วตัวเคอร์เซอร์เมาส์จะกลายเป็นรูปแว่นขยาย จากนั้นให้ไปคลิกซ้ายที่ชุดแฟชั่นที่ต้องการจะเสริมมนต์ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย "หินกู้หยวน" จะหายไป และชุดเป้าหมายจะได้รับการเสริมมนต์เป็นออปชั่นเดิม ดังรูป

หมายเหตุ : เมื่อใช้งานหินกู้หยวน ชุดแฟชั่นเป้าหมาย ต้องไม่ผ่านการเสริมมนต์ และเปิดช่องเสริมมนต์ใดๆทั้งสิ้น จึงจะทำการเสริมมนต์จากหินกู้หยวนได้