วิธีฝังอัญมณีลงบนอุปกรณ์

หน้าแรก > คู่มือเกม > คู่มือเกมทั้งหมด

     สวัสดีเพื่อนๆทุกคน วันนี้จะมาอธิบายเรื่องการยัดอัญมณีลงอุปกรณ์ รวมไปถึงการเจาะรูอุปกรณ์เพื่อยัดอัญมณีนั่นเอง โดยแต่ละอุปกรณ์จะมีช่องอัญมณีแตกต่างชนิดกัน ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นั้นๆ และถ้าเราต้องการยัดอัญมณีลงอุปกรณ์ดังกล่าว อัญมณีของเราต้องเป็นชนิดเดียวกันกับช่องอัญมณี เช่น กำไลแขนจะเป็นช่องอัญมณีหงส์ เราก็ต้องนำอัญมณีที่มีคำว่าหงส์ไปยัด ถึงจะยัดลงได้นั่นเอง

 อุปกรณ์สวมใส่จะมีช่องแตกต่างกันดังนี้ 

1. แหวน = ช่องเสือ
2. กำไล = ช่องหงส์
3. ปลอกแขน = ช่องเสือ
4. ถุงผ้า = ช่องมังกร
5. ยันต์ = ช่องมังกร
6. สร้อย = ช่องเสือ
7. เสื้อ = ช่องหงส์
8. เข็มขัด = ช่องหงส์
9. ปลอกเข่า = ช่องมังกร
10. ปลอกขา = ช่องหงส์
11. อาวุธหลัก = ช่องมังกร

ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมพร้อมหาอัญมณีที่ตรงกับอุปกรณ์สวมใส่ของเราด้วย จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจ ว่าทำไมใส่ไม่ได้นั่นเอง

     เมื่อเตรียมพร้อมแล้ว วิธีการยัดอัญมณีลงอุปกรณ์มีดังนี้

1. หากยังไม่มีช่องอัญมณีบนอุปกรณ์ ให้ใช้ไอเทม "เพชรแห่งสววรค์" ในการเจาะช่องอัญมณีลงในไอเทม (สามารถซื้อได้ที่ Cash Shop หัวข้อวัตถุดิบ)

2. เมื่อเจาะช่องแล้ว ให้เราคลิกขวาที่อัญมณีให้เคอร์เซอร์กลายเป็นรูปแว่นขยาย จากนั้นนำไปคลิกซ้ายที่อุปกรณ์ที่ต้องการฝังลงไป จะพบหน้าต่างให้ยืนยัน และมีค่าใช้จ่ายดังรูป 

3. และจะพบหน้าต่างยืนยัน ให้เช็คก่อนกดยืนยันให้ดีนะ !

4. เมื่อฝังเสร็จเรียบร้อย ตรงส่วนช่องอัญมณีก็จะเป็นดังรูป พร้อมบอกสเตตัสที่เพิ่มขึ้นมาด้วย